Strona główna

Zarząd Stowarzyszenia In Aqua Sanitas-Uzdrowisko Wysowa wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod nr 0000529191 działając na podstawie §6 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia na dzień 27 maja 2019 r.  Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11:00 w Sali narad budynku Zarządu ”Uzdrowisko Wysowa” S.A. 38-316 Wysowa-Zdrój 149.

Partnerzy

Kontakt

Stowarzyszenie IN AQUA SANITAS Uzdrowisko Wysowa

Organizacja Pożytku Publicznego

TELEFON +48 696-433-341
E-MAIL biuro@stowarzyszenie-inaquasanitas.pl
ADRES 38-316 Wysowa-Zdrój 107

REGON 123242653
NIP 738-214-74-08
KRS 0000529191

Numer konta bankowego
Bank Spółdzielczy w Gorlicach
92 8795 0005 2001 0006 6888 0001